درباره نشریه

فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس که از سال 1390 رتبه علمی  ترویجی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نموده است، بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین نامه همه نشریات وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه بندی علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی ملغی، لذا از تاریخ مذکور با رویکرد علمی انتشار می یابد.