دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1391 
4. جرم انگاری پول‌شویی

صفحه 64-90

خلیل محمدی، سلمان قلیزاده، داوود ربیعی


7. وضعیت پیشگیری از جرم، مدلها، شیوه‌ها و ملاحظات سیاسی

صفحه 136-160

رابرت وایت، مترجمان: شهرداد دارابی، قادر زارع مهدوی