دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1399 
3. ابعاد حقوقی پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف

صفحه 50-78

سیدمحمد حسینی احمدفداله؛ ابوالفضل جعفر قلی خانی؛ طیبه بلوردی


7. برداشت فمینیسم از مفهوم برابری با رویکرد اسناد بین المللی حقوق بشری

صفحه 142-160

حمید ضرابی؛ فوزیه کشاورز؛ کورش استوار سنگری؛ بابک باصری