مطالعه تطبیقی بررسی صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت در نظام حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی واحد دانشگاه آزاد آیت الله آملی ، آمل . ایران

2 استادیار گروه علوم انسانی رشته حقوق خصوصی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.(نویسنده مسئول)

3 گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران- جویبار، شهر جویبار، کشور ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ثبت املاک در تنظیم امنیت اجتماعی و بستر سازی آن برای تثبیت معاملات و قدیمی بودن قوانین ثبتی ایران در مقایسه با کشور هائی همانند انگلستان که از نظر سیستم ثبتی پیشگام هستند، مطالعه و مقایسه سیستم ثبتی انگلستان می تواند در ارائه راه‌حل ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاهای قانونی در کشور ما موثر باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت پژوهش، هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیفی بررسی صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت در نظام حقوق ثبت ایران با کشور انگلستان می باشد.
روش شناسی: در این تحقیق روش کتابخانه ای مورد عمل قرار گرفته است و به قوانین، آیین نامه ها، قوانین خاص، بخش نامه های ثبتی و کتب، مقالات، پایان نامه های ثبتی در هر دو کشور رجوع شده است.
یافته ها: هیات نظارت در ایران از دو قاضی و مدیر کل ثبت استان یا قایم مقام او که معاون یا کفیل ثبت منطقه است تشکیل می شود. و در شورای عالی ثبت صلاحیت رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی و اظهار نظر در خصوص آنها را دارد.
نتیجه گیری: تشکیلات سازمانی مشابه با سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در کشور انگلستان، اداره ثبت املاک و مستغلات می باشد، شمای کلی امور ثبت و متولی آنها در کشور انگلستان نشان می دهد که مشابه ایران سازمان فوق به نظارت ثبت اسناد، املاک و مالکیت معنوی می پردازد.

کلیدواژه‌ها