نویسنده = قادر زارع مهدوی
تعداد مقالات: 18
1. بررسی نشانگاه های دیپلماسی انتظامی در مرزهای ایران و پاکستان

دوره 12، شماره 46، تابستان 1400، صفحه 9-28

قادر زارع مهدوی؛ مهدی شهبازی


2. واکاوی سیاست ها و نهادهای مبارزه با قاچاق کالا در ایران، ترکیه و چین

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 72-89

قادر زارع مهدوی؛ محمد سهرابی


3. بررسی نقش همکاری های بین المللی پلیسی در تامین امنیت بین المللی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 9-26

محمد سهرابی؛ قادر زارع مهدوی


7. مداخلات بشردوستانه: نقض یا اجرای حق تعیین سرنوشت؟

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 63-90

محسن واثقی؛ ناصر آسیابی پور ایمانی


8. بررسی جامعه شناختی جایگاه پلیس در عصر جهانی شدن

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 65-85

قادر زارع مهدوی


11. تأملی بر صلاحیت و عملکرد محاکم داخلی در حقوق بی نالملل کیفری

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 112-134

مهرداد محمدی؛ آرزو انصار دوست


16. مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پرتو اسناد بین المللی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 107-136

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ سجاد بهرامی


17. تبیین الزامات راهبردی پلیس در عصر جهانی شدن

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 165-189

سید رضا صالحی امیری


18. مبارزه با فساد مالی و پولشویی با تاکید بر نقش اینترپل

دوره 6، شماره 21، بهار 1394، صفحه 28-50

فاطمه عظیمی؛ محمد میرزایی